jueves, 11 de abril de 2013

Beiras di que Nuñez Feijó e o PP están podres e dan noxo: Difúndase

http://www.youtube.com/watch?v=a-KXg2w5RrY

!Qué tesoro tenemos todavía en la figura de Xosé Manuel Beiras!